Achizițiile publice în industria reciclării și Relevanța pentru economia circulară

Achizițiile publice reprezintă o mare parte din consumul european (aproximativ 14% din PIB-ul UE). În industria reciclării, dacă cerințele de circularitate (reparabilitate, durabilitate, reciclabilitate etc.) sunt incluse în mod sistematic în contractele publice, achizițiile publice pot juca un rol esențial în economia circulară și pot crește considerabil volumul reciclării.

Indicatorul este relevant pentru a viza obiectivul de dezvoltare durabilă. Promovarea practicilor de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale de reciclare.

Indicatorul este în curs de dezvoltare pe baza datelor din Industria Reciclării

Datele vor fi colectate pentru prima dată cu o nouă versiune a formularelor standard, pentru achiziții publice, care este în prezent în curs de pregătire. O întrebare privind achizițiile publice ecologice (în special privind reciclarea) ar fi obligatoriu să răspundă în toate procedurile de achiziții publice din UE peste pragurile de achiziții, care sunt în jur de 150 000 de proceduri de achiziții publice pe an.

Trebuie remarcat faptul că aceste date vor avea nevoie de câțiva ani.

Descrierea indicatorului (definiție, interpretare și sursa de date)

Definiție: ponderea procedurilor de achiziții publice peste pragurile UE, ca număr și valoare, care includ criterii de mediu și proceduri clare de reciclare/ valorificare.

În formularele care trebuie completate pentru toate ofertele peste pragul valorii UE, autoritățile publice ar putea bifa „da” sau „nu” pentru a spune dacă în documentele de licitație, există o „specificație tehnică, un criteriu de atribuire sau condiția de implementare a contractului care vizează reducerea impactul asupra mediului al achizițiilor publice și contribuția la procesele de reciclare a deșeurilor”.

Pentru mai mai multe detalii despre Reciclare găsiți pe pagina noastră de Twitter

Interpretare: Pentru prima dată, aceste informații ar fi disponibile pentru achiziții pentru întreaga UE (mai mult de 150 000 de proceduri pe an). Identificarea grupurilor de produse și a statelor membre cu o absorbție mai mică de BPP informează și permite inițierea unor acțiuni mai direcționate.

„Obiectivul de a reduce impactul asupra mediului prin proceduri inteligente de reciclare” este probabil interpretat diferit de diferite autorități. Acest lucru provine și din faptul că „reducerea impactului asupra mediului” și conceptul de bază al „achizițiilor ecologice” sunt probleme complexe, cu mai multe fațete. În cazul în care, pot fi găsite definiții legale, situația s-ar simplifica.

Rezultatele pot genera o imagine excesiv de pozitivă a utilizării GPP, în special pentru valoarea ofertelor ecologice. Cele mai valoroase contracte sunt adesea în domeniul construcțiilor în care aproape fiecare autoritate publică poate ține cont de un element de mediu.

Miniseria de articole „Reciclarea și Economia Circulară în Uniunea Europeană”: 

  1. Autosuficiența UE pentru materiile prime – Reciclarea în UE
  2. Achizițiile publice în industria reciclării și Relevanța pentru economia circulară
  3. Reciclarea și Generarea deșeurilor
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *