Agerpres – Reciclarea și principiile de bază ale unei economii circulare –  cu e-Reciclare este Simplu să Reciclezi !

Principiile de bază ale unei economii circulare sunt menținerea valorii resurselor în ciclul economic cât mai mult timp și prevenirea și reducerea efectelor negative ale procesului obținerii resurselor primare asupra mediului și societății.

Creșterea cererii și ofertei de resurse primare slăbește sustenabilitatea materială a UE și face presiune asupra mediului. Din acest motiv, printre altele, reciclarea este una dintre principalele modalități de a reduce consumul de resurse primare prin înlocuirea lor cu materiale secundare realizate din deșeuri reciclate. Aceasta este abordarea cea mai practică pentru realizarea sustenabilității materiale și a celorlaltor avantaje ale economiei circulare.

În ceea ce privește deșeurile municipale și de ambalaje, obiectivele cantitative obligatorii din punct de vedere legal pentru reciclare și pregătirea pentru refolosire sunt prevăzute în legislația UE. Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98 / CE) stabilește un obiectiv de 50% din deșeurile municipale, care ar trebui reciclate până în 2020.

În 2018, au fost adoptate ținte mai ambițioase: creșterea nivelului de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale la 55% până în 2025, la 60% până în 2030 și 65% până în 2035.

Obiectivele de reciclare, pot fi atinse acum mai ușor folosind platforma e-Reciclare.ro.

ESTE SIMPLU SĂ RECICLEZI !

Pe  aceasta platforma online, antreprenorii pot să-și înscrie, într-un mod simplu și inteligent compania, iar în baza acestor date, echipa e-Reciclare va întocmi rapoartele și documentele necesare declarării cantității de deșeuri reciclate. Let’s Go GREEN! Start Recycling!

E-reciclare.ro nu tranzacționează/colectează/reciclează deșeuri de ambalaje ci asigură trasabilitatea acestora către reciclatorul final.

Directiva privind deșeurile de ambalaje (94/62 / CE) a stipulat că statele membre ale UE reciclează cel puțin 55% din deșeurile de ambalaje până în 2008. În 2018, au fost adoptate noi ținte pentru deșeurile de ambalaje: realizarea unei rate minime de reciclare în greutate a tuturor deșeurilor de ambalaje de 65% până la sfârșitul anului 2025 și minimum 70% până la sfârșitul anului 2030. Au fost stabilite și ținte pentru reciclarea materialelor de ambalare individuale (adică plastic, lemn, metale feroase, aluminiu, sticlă, hârtie și carton).

Deșeurile municipale sunt produse în principal de gospodării și includ, de asemenea, deșeuri similare provenite din surse precum comerțul, birourile și instituțiile publice (deși ar putea exista mici diferențe în definițiile deșeurilor municipale între țări). Deșeurile municipale reprezintă doar aproximativ 10% din totalul deșeurilor generate în UE, dar compoziția sa eterogenă (materiale organice, hârtie, plastic, diverse metale, materiale textile, sticlă, lemn etc.) face ca gestionarea ecologică să fie una dificilă.

Rata de reciclare a deșeurilor municipale a crescut continuu cu 16 puncte procentuale în UE-28, Islanda, Norvegia și Elveția în perioada 2004-2017 (Fig. 1), ceea ce indică clar îmbunătățiri în gestionarea deșeurilor. Deși în 2004 aproximativ 30% din deșeurile municipale generate în UE-28, Islanda, Norvegia și Elveția au fost reciclate, în 2017 această cifră a fost de 46%. Reciclarea deșeurilor municipale include reciclarea materialelor, compostarea și digestia anaerobă.

Diferența de performanța a reciclării deșeurilor municipale între țările cu cele mai mari și cele mai mici rate de reciclare este mare. În 2017, ratele au variat de la 68% în Germania la 0,3% în Serbia Șase țări, respectiv Germania, Slovenia, Austria, Olanda, Belgia și Elveția, au obținut (în ordine descrescătoare) rate de reciclare de 50% sau mai mari, în timp ce alte cinci țări au reciclat mai puțin de 20% din deșeurile municipal. Două țări au reciclat putin peste 10%. În 2017, trei țări au reciclat deja 55% sau mai mult din deșeurile municipale (Germania, Slovenia și Austria).

Trei țări – Lituania, Slovenia și Italia – au înregistrat progrese semnificative, cu creșteri ale ratelor de reciclare de 30 de puncte sau mai mult între 2004 și 2017. În cazul Lituaniei, creșterea ponderii reciclării a ajuns la 46%, în Slovenia 37%, iar în Italia 30%. Alte cinci țări (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria și Regatul Unit) și-au crescut ratele de reciclare a deșeurilor municipale cu mai mult de 20 de puncte procentuale.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *