a permite națiunilor și popoarelor să își îmbunătățească calitatea vieții fără a compromite viața generațiilor viitoare

UNEP face apel către guvernele lumii, să considere gestionarea deșeurilor un serviciu esențial

"Să tratăm gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor medicale, gospodărești și a altor deșeuri periculoase, ca un serviciu public urgent și esențial pentru a minimiza posibilele implicații secundare asupra sănătății și asupra mediului" ONU Mediu ...