shutterstock_1614438151

Economia circulara, reciclarea si OIREP-urile

Organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, adica OIREP-urile, sunt fostele Organizatii care se ocupa cu transferul responsabilitatii, adica OTR-uri. Oricare ar fi denumirea utilizata, acestea au rolul de a indruma procesul de colectare si reciclare a deseurilor provenite din ambalaje, fara a se ocupa direct de acest lucru si fara a lucra cu persoanele fizice.

Procesul de reciclare face parte din economia circulara

In mediul de afaceri romanesc se foloseste foarte des termenul de economie circulara. Acesta se refera la faptul ca produsele fabricate au atat un ciclu de viata, cat si unul de reciclare si valorificare. Astfel, economia circulara este formata din trei ramuri:

  • fabricarea produsului si lansarea lui pe piata
  • vanzarea produsului si desfasurarea ciclului de viata
  • valorificare ambalajului dupa consumarea produsului sau ciclu de reciclare.

Insa economia circulara are multe alte aspecte si mai este mult de lucrat la responsabilizarea partilor participante, la partajarea si valorificarea deseurilor provenite din produsele si ambalajele existente.

Operatorii economici au obligatia de gestionare a deseurilor

Ca toate tarile din UE, Romania are obligativitatea de a responsabiliza partile implicate in procesul de colectare si reciclare a deseurilor, pentru a atinge cota de 85% pana in 2030. La noi, insa, se aplica principiul raspunderii extinse a producatorului, aceasta fiind preluata de OIREP-uri sau OTR-uri. Totodata, operatorii economici sunt responsabili de urmarirea si valorificarea deseurilor provenite din ambalaje astfel:

  • firmele care comercializeaza produse ambalate raspund pentru toate deseurile provenite din ambalaje primare, secundare sau tertiale
  • firmele care creeaza pachete de produse in vederea revanzarii sunt direct raspunzatoare de valorificarea deseurilor provenite din ambalajele secundare si tertiale pe care le genereaza
  • firmele care comercializeaza ambalaje de desfacere si transport sau inchiriaza astfel de ambalaje sunt direct raspunzatoare de valorificarea acestora.

Toate aceste obiective se pot atinge direct de firmele implicate sau pot apela la OIREP-uri (foste OTP-uri) pentru a solutiona colectarea si reciclarea deseurilor din ambalaje.

Obiectivul pe termen lung al OIREP-urilor

OIREP-urile preiau responsabilitatea colectarii si reciclarii deseurilor din ambalaje de la producatori si firmele direct raspunzatoare, facilitand un transfer de responsabilitate. Este bine de inteles ca OIREP-urile se ocupa indirect de aceste proces, ele asigurand doar trasabilitatea deseurilor rezultate din ambalaje (primare, secundare sau tertiale) de la firma producatoare la reciclatorul final. OIREP-urile nu colecteaza, nu tranzactioneaza, nu recicleaza si nici nu valorifica deseuri, ci doar se ocupa de realizarea contractelor necesare intre firmele producatoare si colectori si apoi cu reciclatorii finali.

Pe termen lung si mediu, obiectivul general al OIREP-urilor (fostele OTR-uri) este acela de a eficientiza intr-un procent cat mai mare intregul proces de reciclare a deseurilor din ambalaje si a atinge in termen cota impusa de UE. Astfel, se urmareste atingerea unei tinte de valorificare de pana la 80% a deseurilror provenite din ambalaje.

Termenele si cotele sunt bine stabilite si legiferate, scopul fiind de a se ajunge cat mai repede la alinierea cu directivele Uniunii Europene. Romania mai are inca de lucru in domeniul colectarii si valorificarii deseurilor provenite din ambalaje, si mai sunt multe lucruri de clarificat si legiferat pentru a se obtine fluenta si transparenta necesare intregului proces.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *