Generarea de deșeuri municipale pe țară exprimată în kilograme pe cap de locuitor.

Generarea deșeurilor municipale
Pentru 2018, totalul producției de deșeuri municipale variază considerabil, variind de la 272 kg pe cap de locuitor în România la 766 kg pe cap de locuitor în Danemarca.

Tabelul aferent(Tabelul 1) arată generarea de deșeuri municipale pe țară exprimată în kilograme pe cap de locuitor.

Pentru a ilustra tendințele, tabelul 1 prezintă deșeurile pentru anii selectați, acoperind perioada 1995 – 2018.

Pentru o mai bună lizibilitate, figura 1 acoperă doar anii 2005 și 2018. Ambele includ agregatele UE-28 pentru comparație. În figura 1, țările sunt clasificate în ordine crescătoare în funcție de generarea de deșeuri municipale în 2018.

Pentru 2018, totalul producției de deșeuri municipale variază considerabil, variind de la 272 kg pe cap de locuitor în România la 766 kg pe cap de locuitor în Danemarca.

Variațiile reflectă diferențele de modele de consum și de bogăția economică, dar depind și de modul în care sunt colectate și gestionate deșeurile municipale.

Există diferențe între țări în ceea ce privește gradul în care deșeurile din comerț, comerț și administrație sunt colectate și gestionate împreună cu deșeurile provenite din gospodării.

Începând cu 2004, metodologiile au fost finalizate în majoritatea țărilor, astfel încât seria de timp de generare a deșeurilor din 2004 și ulterior este mai precisă și stabilă decât cea dintre 1995 și 2003.

Acest grafic arată tendințele de generare și tratare a deșeurilor municipale în Uniunea Europeană (UE) din 1995 până în 2018. Există o tendință foarte distinctă către mai puțină depozitare a deșeurilor, deoarece țările se îndreaptă constant către căi alternative de tratare a deșeurilor.

Deșeurile municipale reprezintă doar aproximativ 10% din totalul deșeurilor generate în comparație cu datele raportate în conformitate cu Regulamentul privind statistica deșeurilor. Cu toate acestea, are un profil politic foarte ridicat datorită caracterului său complex, datorită compoziției, distribuției sale în multe surse de deșeuri și legăturii sale cu modelele de consum.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *