Generarea deșeurilor pe categorii de deșeuri, cu excepția deșeurilor minerale majore

Generarea deșeurilor pe categorii de deșeuri este un indicator care urmărește eficiența consumului de materiale din UE prin compararea tonelor de deșeuri generate cu consumul de materiale interne (CMI). CMI se rezumă la utilizarea totală a resurselor determinate de cererea internă, distingând-o de consumul determinat de piața de export. Prin urmare, acest indicator oferă o indicație a „eficienței materialului”. Generarea deșeurilor ajută extrem de mult economia circulară. Prin reciclare se pot economisi materii prime și resurse importante de energie.

Fapte și cifre

Figura alăturată: Generarea deșeurilor, cu excepția deșeurilor minerale majore, pe DMC

În 2014, în medie, UE a produs 0,13 kg de deșeuri (excluzând deșeurile minerale majore) pe kg de CMI, ceea ce înseamnă că 13% din consumul de materiale domestice a ajuns ca deșeu. Generația de deșeuri pe CMI a crescut cu 11% în UE între 2006 și 2014, rezultând dintr-o scădere a producției de deșeuri cu 8% și o scădere simultană a CMI cu 19%, ceea ce indică faptul că eficiența consumului de materiale a scăzut în ceea ce privește producția de deșeuri. Datele din 2014 arată o mare variație între statele membre: indicatorul variază de la mai puțin de 5% în România și Letonia la 25% în Olanda și Italia, ajungând la 34% (sau 0,34 kg deșeuri / kg CMI) în Estonia.

Descrierea indicatorului (definiție, interpretare și sursa de date)

Definiție: indicatorul are același numărător ca și indicatorul 3.2 , dar folosește CMI ca numitor. CMI este definit ca fiind cantitatea anuală de materii prime extrase de pe teritoriul intern, plus toate importurile fizice și minus toate exporturile fizice.

Interpretarea indicatorului: Indicatorul oferă date despre eficiența materialului prin compararea cantității de deșeuri generate cu CMI. Cu cât este mai mică valoarea raportului, cu atât performanța este mai bună. Avantajul major al indicatorului pentru comparație între țări și de-a lungul timpului: este mai puțin afectat de diferențele din structura de producție a unei economii. CMI nu include fluxuri „ascunse”  legate de importuri și exporturi de materii prime și produse. Acest indicator este un raport care s-ar putea să nu fie foarte semnificativ fără alți indicatori contextuali. Raportul este puternic influențat de componenta minerală nemetalică a CMI.

Sursa de date: Eurostat. Generarea deșeurilor pe categorii de deșeuri, pericol și activitate NACE Rev. 2 (colectate pe baza Regulamentului privind statisticile deșeurilor (CE) nr. 2150/2002, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 849/2010 al Comisiei. Informațiile privind generarea deșeurilor sunt defalcate pe surse (mai multe activități comerciale în conformitate cu clasificarea NACE și activitățile gospodărești) și pe categorii de deșeuri (conform Clasificării europene a deșeurilor în scopuri statistice). Acesta din urmă permite dezvăluirea și excluderea deșeurilor minerale majore.

Miniseria de articole „Reciclarea și Economia Circulară în Uniunea Europeană”: 

  1. Autosuficiența UE pentru materiile prime – Reciclarea în UE
  2. Achizițiile publice în industria reciclării și Relevanța pentru economia circulară
  3. Reciclarea și Generarea deșeurilor
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *