reciclare Italia

Italia: Reciclarea și valorificarea deșeurilor

Guvernul italian întărește treptat legile de mediu nu numai ca răspuns la opinia publică, ci și ca urmare a obligațiilor statutului de țară membru a Uniunii Europene. Italia se confruntă cu multe probleme în ceea ce privește poluarea, dar gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre cele mai grave. Implementarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor va deschide oportunitățile potențiale ale pieței pentru firmele străine, în special pentru cele implicate în reciclarea deșeurilor și tehnologiile de recuperare a deșeurilor, dezvoltarea de noi produse și inovația tehnologică.

Vezi și:

Italia nu este o piață ușor de pătruns și este necesară multă răbdare. Aprobarea proiectului sau depunerea unei licitații guvernamentale este de obicei un proces îndelungat, deși finanțarea pentru un proiect specific poate fi aprobat, problemele birocratice pot întârzia selecția candidatului. Datorită nivelului înalt de calitate al firmelor care operează în acest sector, produsele și / sau serviciile ar trebui să reprezinte o inovație reală.

Cererea pieței

Gestionarea și reciclarea deșeurilor este una dintre cele mai grave provocări cu care se confruntă Italia și a fost recunoscută drept prioritate de către Guvernul Italiei (GO). În prezent, Italia are capacitatea de a gestiona și arunca în mod corespunzător doar 30% din deșeurile pe care le generează și nu a fost încă în măsură să dezvolte programe adecvate de tratare și eliminare a deșeurilor. Practicile de recuperare și reciclare a deșeurilor, în ciuda importanței lor crescânde, au încă un impact minim asupra gestionării deșeurilor. Depozitele de deșeuri au continuat să reprezinte principalele mijloace de eliminare a deșeurilor solide.

GOI a introdus o taxă pentru depozitarea deșeurilor, care reduce cantitatea de deșeuri aruncată în depozitele de deșeuri. Impozitul este conceput pentru a face mai eficient alegerea altor opțiuni de gestionare a deșeurilor. Lipsa cronică de depozite de deșeuri combinată cu legislația CE care stabilește ținte pentru reducerea deșeurilor biodegradabile trimise la depozitele de deșeuri, va încuraja tehnologiile de reciclare și va obliga autoritățile italiene să ia în considerare abordări diferite în gestionarea deșeurilor.

În ultimii ani, prelucrarea deșeurilor industriale și urbane a devenit o problemă serioasă de mediu și politică pentru Italia. Reciclarea și eliminarea deșeurilor într-un mod sigur și rentabil a devenit foarte dificilă. Creșterea constantă a cantității de deșeuri atât organice, cât și toxice, constituie o povară mare pentru instalațiile de procesare a deșeurilor. Multe depozite lucrează la potențial maxim și nu pot prelucra deșeurile pe care le primesc în conformitate cu legile de mediu.

Firmele industriale italiene au scăzut lent cantitatea de deșeuri produse, în principal datorită politicilor de minimizare a deșeurilor și practicilor de recuperare a deșeurilor implementate de majoritatea producătorilor. Majoritatea companiilor producătoare tratează, recuperează și recicla în mod direct deșeurile. Pe termen mediu, potențialul pieței este deosebit de promițător pentru reciclarea deșeurilor, pentru producția de echipamente, tehnologii și servicii de gestionare a deșeurilor periculoase.

Prin decretul din iulie 2005 nr. 151, guvernul italian a transformat în lege Directiva DEEE din 2002/96 / CE și Directiva UE RoHs 2002 / 95CE. Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) impune producătorilor să recicleze deșeurile și echipamentele electronice începând cu august 2005; Directiva privind restricționarea substanțelor periculoase (RoHs) interzice anumite substanțe periculoase din produsele electrice și electronice din iulie 2006. Decretul italian a intrat în vigoare pe 13 iulie august 2005.

Directiva DEEE a fost emisă cu finalitatea dorită de a preveni producerea deșeurilor din echipamente electrice și electronice și pentru a promova reutilizarea, reciclarea și alte metode de recuperare, astfel încât să reducă cantitatea destinată eliminării în instalațiile de gestionare a deșeurilor și, de asemenea, să prevadă limitarea  utilizării plumbului, mercurului, cadmiului, cromului hexavalent și a altor substanțe ignifuge în echipamentele electrice și electronice. Ministerul Mediului italian are responsabilitatea punerii în aplicare a decretului și în prezent elaborează decrete necesare pentru a pune în aplicare pe deplin directiva UE.

Cele mai bune perspective

Întrucât industria italiană depinde de expertiza și cunoștințele externe, există oportunități bune pentru companiile care doresc să pătrundă pe această piață cu tehnologii avansate de tratare a deșeurilor sau cu servicii sofisticate de gestionare a deșeurilor.

Cele mai bune perspective de vânzare pentru echipamente și tehnologii:

  • Echipamente de tratare a zgurii și nămolului periculos
  • Filtre și sisteme de filtrare a gazelor de eșapament și a altor produse gazoase
  • Filtre și sisteme de filtrare a deșeurilor lichide
  • Echipament pentru tratarea deșeurilor chimice (neutralizare, separare, stabilizare)
  • Sisteme de biodegradare
  • Tehnologii de remediere la fața locului (tratament biologic la fața locului, extract de vapori, extracție chimică)
  • Instrumente de monitorizare analitică și control de procese de reciclare
  • Tehnologia de reciclare a deșeurilor pentru producerea de energie
  • Tehnologii inovatoare de reciclare a deșeurilor tradiționale, cum ar fi sticlă, hârtie, plastic

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *