OIREP-urile – Cu ce se ocupa?

OIREP

OIREP- organizatii de transfer de responsabilitate

OIREP-urile se ocupă de transferul de responsabilitate a firmelor producătoare/importatoare de deșeuri din ambalaje.

Acestea nu lucrează direct cu persoanele fizice și preiau responsabilitatea de la producători.

Totodată, se ocupă indirect de reciclare, realizând contractele necesare pentru trasabilitatea deșeurilor de ambalaje de la producători către reciclatorii finali.

Pe scurt, OIREP-urile, sau fostele OTR-uri, nu tranzacționează, nu colectează și nici nu reciclează deșeuri, ci doar asigură cadrul contractual și legal necesar pentru atingerea cotelor impuse de UE.

Toate țările membre ale UE au obligația ca, pâna în 2030, să atingă cota de colectare și reciclare a 85% din deșeurile produse, iar România face tot posibilul să se încadreze în aceste norme.

Pentru a evita obligția absurdă conform căreia producătorii de marfuri ambalate să fie nevoți să își colecteze și recicleze propriile deșeuri, au fost înființate Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, pe scurt OIREP-urile sau fostele OTR-uri.