Autosuficiența UE pentru materiile prime – Reciclarea în UE

Reciclarea în UE și materiile prime

Materiile prime sunt esențiale pentru funcționarea economiei UE. O mare varietate de sectoare industriale depind de aprovizionarea sigură de materii prime, inclusiv materii prime critice (punctul 10 din table), de obicei într-un amestec diversificat de extracție internă, reciclare și importuri.

Acest amestec este diferit pentru fiecare materie primă și depinde de o serie de factori naturali și economici. O economie circulară poate contribui la reducerea riscurilor de aprovizionare cu materii prime specifice, prin reciclare îmbunătățită. Reciclarea este un aspect cheie al fluidității circulare a economiei funcționale.

Materia prima este o resursă important, o materie care trebuie reciclată, refolosită. Mai mult, reciclarea optimizează procesele economice adăugând valoare, prin economisirea atât a resurselor naturale, a banilor, a timpului cât și a forței de muncă.

Resursele naturale  – Fapte și cifre

Autosuficiența UE este diferită pentru fiecare materie primă.

Pentru unele materii prime, cum ar fi indiul sau calcarul, UE este în mare măsură autosuficientă, este chiar un exportator foarte mare. Este un bun exportator pentru majoritatea mineralelor nemetalice.

Pentru o serie de materiale în vrac, cum ar fi aluminiu, cupru sau minereu de fier, autonomia UE variază între 15% și 40%. Pentru unele dintre aceste materiale, contribuția la reciclare la cererea totală de materiale este cuprinsă între 20% și 30% (a se vedea indicatorul 7.1).

Pentru majoritatea materiilor prime critice există un risc major de aprovizionare, adică legat de riscuri geopolitice în unele țări. În cele mai multe cazuri, oferta de reciclare pentru aceste materiale este relativ mică în comparație cu cererea totală (a se vedea indicatorul 7.1).

Acest lucru se datorează mai ales faptului că extracția primară este adesea mai economică decât reciclarea, deoarece aceste materiale sunt utilizate în cantități foarte mici (ceea ce face separarea și colectarea să fie costisitoare) și / sau pentru că de multe ori este dificil de reciclat aceste materiale la un grad de puritate suficient.

Reciclarea în UE – Interpretarea indicatorului

Indicatorul oferă informații despre diferențele dintre materiale: pentru anumite materii prime, UE este mai autosuficientă decât pentru alele. Sursa de date permite o dezagregare pe material, ceea ce adaugă o nuanță importantă.

Pentru mai multe detalii citiți: Reciclare în Europa

Datorită creșterii cererii pentru anumite materiale, chiar dacă 100% ar fi reciclate, UE nu ar fi încă autosuficientă. De exemplu, cererea anuală în UE de materii prime utilizate în tehnologiile solare (cum ar fi siliciu, cupru, telur și indiu) este de așteptat să crească cu 270% până în 2030.

Indicatorul ar trebui luat în considerare într-un context mai larg, având în vedere perturbarea potențială a ofertei în contextul zonelor sensibile din punct de vedere economic. Comerțul internațional este foarte important pentru economia UE.

Pentru anumite materiale cu riscuri mari de aprovizionare, analiza autosuficienței, în combinație cu o analiză a țărilor sursă pentru aceste materiale, poate ajuta la evaluarea riscurilor de aprovizionare pentru aceste materiale.

Când indicatorul oferă o perspectivă asupra situației actuale, nu evaluează sursele viitoare potențiale, creșterea cererii și nici posibilele reduceri de import / extracție posibilă prin reciclarea crescută.

Sursa de date: Comisia Europeană, Lista materiilor prime critice (2017), pe baza datelor din British Geological Survey și din Ministerul Federal austriac pentru științe, Cercetările datelor mondiale în domeniul mineritului, care colectează date de la agențiile naționale. Comisia Europeană s-a angajat să actualizeze lista materiilor prime critice la fiecare 3 ani. A treia evaluare din 2017 include 78 de materiale.

Miniseria de articole „Reciclarea și Economia Circulară în Uniunea Europeană”: 

  1. Autosuficiența UE pentru materiile prime – Reciclarea în UE
  2. Achizițiile publice în industria reciclării și Relevanța pentru economia circulară
  3. Reciclarea și Generarea deșeurilor
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *