E-RECICLARE prezintă miniseria de articole: „Reciclarea și Economia Circulară în Uniunea Europeană”, prin care oferim administratorilor de companii din România, informații despre modul în care pot recicla ușor și simplu, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare.

1. Reciclarea și Fluxurile de materiale în economia circulară

Reciclarea și Economia Circulară

Reciclarea și gestionarea deșeurilor sunt pilonii cei mai importanți ai economiei circulare. Datorită naturii transversale a economiei circulare, măsurarea progresului către realizarea acesteia necesită o abordare cu mai multe fațete.

O ilustrare eficientă a economiei circulare la nivel macro este o diagramă Sankey a fluxurilor de materiale, care oferă, pentru un an dat, o reprezentare a modului în care materialele curg în economie de la import / extracție la producție, utilizare și apoi în procesele de reciclare și reutilizare.

Prezentarea generală a fluxurilor de materiale din 2014 arată că pe partea de intrare au fost prelucrate 8 miliarde de tone de materii prime în 2014 în UE: din acest volum 1,5 miliarde (adică aproximativ 20%) sunt importate, fapt care indică dependența UE de importurile de materiale.

Din cele 8 miliarde de tone de materiale prelucrate, 3,1 miliarde de tone sunt destinate utilizării energetice, 4,2 către producția de materiale și 0,6 nu sunt utilizate în UE, ci sunt exportate.

Latura de ieșire arată că o mare parte a materialelor utilizate sunt transformate în deșeuri (1,5 miliarde de tone). Acest fapt indica că procesele de reciclare ar trebui să fie susținute atât de guvernele țărilor cât și de mediul privat; companiile ar trebui să recicleze, nu doar pentru a respecta obligațiile impuse ci conștientizând importanța reciclării pentru funcționarea normală a economiei circulare.

Doar 0,6 miliarde de tone de materiale provin din reciclare și sunt utilizate ca materii prime secundare. În plus, 0,1 miliarde de tone sunt utilizate pentru refolosire/reumplere.

Aceste 0,7 miliarde de tone de materii prime (pentru reciclare și refolosire) reprezintă doar o treime din cele 2,2 miliarde de tone de materii prime care sunt conținute în produse care au ajuns la sfârșitul vieții („deșeuri la sfârșit de viață”). Restul de 1,5 miliarde de tone sunt deșeuri care nu intră din nou în economie.

Potențialul de îmbunătățire constă în special în creșterea ponderii materialelor reciclate și scăderea deșeurilor generate.

De asemenea, este necesar să se ia în considerare fluxurile de materiale dezagregate în UE pe categorii de materiale.

Majoritatea celor 3,5 miliarde de tone de minerale nemetalice care sunt utilizate în UE provin din extracția internă. 3,1 miliarde de tone de minerale nemetalice sunt utilizate pentru a construi așa-numitele „stocuri societale” cum ar fi clădirile și elementele de infrastructură.

Minereurile metalice reprezintă doar o fracțiune minoră din consumul de materiale al UE din punct de vedere al masei, în timp ce acestea au o valoare înaltă și o importanță strategică pentru economie. Peste 30% din metalele prelucrate în UE provin din reciclare.

Mai puțin de 3% din transportatorii de energie fosilă procesată sunt folosiți ca materiale plastice, uleiuri, anvelope sau în scopuri chimice. Mai mult de jumătate din aceste materiale sunt reciclate, recuperate atunci când ajung la sfârșitul vieții, fie prin reciclare fie prin refolosire.

În cele din urmă, mai puțin de 20% din biomasa procesată este utilizată în scopuri materiale, în timp ce restul este utilizat în scopuri energetice, cum ar fi producția de alimente, furaje și agro-combustibili. Doar 28% din materialele biotice care devin deșeuri sunt readuse în economie prin reciclare.

Aceste diagrame Sankey ale fluxurilor de materiale oferă o imagine largă a modului în care circulația economiei se desfășoară într-un an dat. Pentru a monitoriza progresele înregistrate în diferitele domenii ale planului de acțiune al UE pentru economia circulară, este necesar dezvoltarea unui set de indicatori importanți.

2. Indicatori în domeniul reciclării și economiei circulare

Cadrul de monitorizare este format din 10 indicatori, dintre care unii sunt sub-indicatori. Lista folosește datele disponibile, alocând, de asemenea, zone de alocare a unor noi indicatori în procesul de elaborare, în special pentru achizițiile publice ecologice și pentru achizițiile din industria reciclării. Cadrul este structurat în patru domenii largi, pentru care au fost identificați indicatori relevanți (a se vedea tabelul 1).

3. Reciclarea, Producția și consumul

Monitorizarea etapei de producție și de consum este esențială pentru înțelegerea progresului către economia circulară bazată pe un sistem funcțional de reciclare și reutilizare. Pe termen lung, această tranziție poate contribui la creșterea autosuficienței UE la nivelul materiilor prime selectate pentru producție în UE.

Gospodăriile și activitățile economice ar trebui să reducă cantitatea de deșeuri generate și să recicleze cât mai mult.

Reciclarea este baza producției materiei prime secundare. Este foarte interesant cum procesul de reciclare la nivel de țară este influențat de modelul de consum individual.

Fiecare cetățean are un stil propriu de consum și reciclează deșeurile într-un anume mod. Participând individual prin selectarea deșeurilor astfel încât să fie colectate selectiv, participăm la procesul economiei circulare. Generarea deșeurilor ar trebui să scadă atât în gospodăriile individuale, cât și în activitățile economice.

Indicatorul producerii de deșeuri alimentare este relevant, deoarece măsoară un flux important de deșeuri cu impact semnificativ asupra mediului. În plus, ponderea achizițiilor publice ecologice în economie oferă indicații utile despre cât de mult contribuie fondurile publice la economia circular și la formarea unui system sănătos de reciclare.

4. Reciclarea și Gestionarea deșeurilor

Această zonă se concentrează asupra ponderii deșeurilor reciclate, deoarece reciclare este procesul prin care materialele reziduale sunt de fapt returnate în ciclul economic și pot continua să creeze valoare. Doi indicatori principali monitorizează progresul general în reciclarea deșeuri specifice. Indicatorii cei mai potriviți pentru urmărirea obiectivelor generale sunt:

1. reciclarea tuturor deșeurilor, cu excepția deșeurilor minerale majore și
2. reciclarea deșeurilor municipale, proces supus unor obiective obligatorii în legislația UE.

În ceea ce privește fluxurile de deșeuri specifice se pune accent pe cele care prezintă în prezent o provocare semnificativă pentru economie și mediu, cum ar fi deșeurile de ambalaje, inclusiv plasticul și lemnul, deșeurile biologice și deșeurile electrice și electronice, precum și deșeurile din construcții și demolări.

Majoritatea acestor fluxuri specifice de deșeuri sunt, de asemenea, legate de ținte obligatorii din legislația UE și de rezultatele planului de acțiune pentru economia circulară. Reciclarea și gestionarea inteligentă a deșeurilor sunt pilonii de bază ai economiei circulare.

5. Materii prime secundare

Articol relevant: Reciclarea – indicator al prețului materialelor secundare

Pentru a închide bucla economiei circulare, materialele și produsele trebuie în cele din urmă să fie reinjectate în economie, prin procedee de reciclare și refolosire.

Unul dintre cei mai importanți indicatori pentru economia circulară este modul în care materialele reciclate înlocuiesc extragerea resurselor naturale și cât de multe dintre materialele reziduale sunt de fapt reincorporate în economie prin reciclare.

Mai mult, pentru a avea o pondere din ce în ce mai mare de materii prime secundare în economie, este important să se stabilească piețe stabile pentru acestea, de aceea un alt indicator relevant este legat de comerțul de materii prime reciclabile între statele membre ale UE dar și cu alte state din lume.

Reciclarea este cel mai important proces care poate contribui la creșterea volumului de materii prime secundare.

6. Competitivitate și inovație

O economie circulară va crește durata de viață a produselor prin îmbunătățirea designului pentru circularitate și pentru creșterea reutilizării, reparabilității, durabilității și modernizării, promovării proceselor industriale inovatoare (de exemplu, simbioză industrială) și sprijinirii formelor inovatoare de consum, cum ar fi economia colaborativă.

Doi indicatori sunt incluși pentru a monitoriza evoluțiile din acest domeniu: unul despre economia sectoarelor de economie circulară (reciclarea, reparația și reutilizarea) în ceea ce privește locurile de muncă, investițiile și valoarea adăugată brută și un altul despre brevetele legate de reciclare.

Reciclarea este o industrie competitivă care contribuie mult la protejarea mediului înconjurător.

7. Reciclarea  – Criterii de selecție

Cadrul este format din 10 indicatori și se bazează pe statistici oficiale existente, provenite de la Eurostat și din alte surse oficiale (Comisia Europeană, inclusiv Centrul comun de cercetare și Oficiul European de Brevete).

Indicatorii selectați au fost evaluați în funcție de performanța lor în termeni de relevanță, acceptabilitate, credibilitate, ușurință de folosire și robustețe.
Indicatorii privind achizițiile publice ecologice și deșeurile alimentare sunt incluse chiar dacă lucrările statistice sunt încă în desfășurare și datele vor fi disponibile doar în anii următori.

8. Reciclarea și Rezultatele consultărilor

Statele membre și părțile interesate au fost consultate în al doilea trimestru din 2017. Indicatorii actuali iau în considerare o evaluare atentă a comentariilor primite.

Majoritatea părților interesate au fost de acord cu majoritatea indicatorilor sugerați. O preocupare recurentă a fost aceea că acoperirea a fost ușor orientată către informațiile legate de gestionarea deșeurilor, acoperind în același timp celelalte faze ale buclei economiei circulare, cum ar fi producția, consumul, reutilizarea, reciclarea și repararea.

În absența datelor disponibile sau chiar a metodologiilor de măsurare a acestor aspecte, în prezent, este necesar să se lucreze cu alte informații disponibile care ar putea oferi unele indicații mai directe ale performanței.

Pentru mai multe detalii despre serviciile de raportare a trasabilității reciclării accesați Reciclad’OR

Multe comentarii valoroase au constat în considerații tehnice cu privire la modul de populare a indicatorilor, unităților de măsură etc. Aceste comentarii au contribuit la asigurarea unui grad ridicat de fiabilitate și comparare a datelor.