Reciclarea și Generarea deșeurilor. Generarea deșeurilor municipale (pe cap de locuitor)

Acest indicator se concentrează asupra deșeurilor municipale.

Chiar dacă deșeurile municipale reprezintă doar aproximativ 10% din greutatea totală a deșeurilor generate sau aproximativ 30% din cantitatea generată de deșeuri, cu excepția deșeurilor minerale majore, urmărirea evoluției acestora, poate oferi o bună indicație a schimbării modului de consum și a practiciilor legate de generarea deșeurilor. Generarea deșeurilor reprezintă un indicator important al economiei circulare.

Studiul modelele individuale de consum poate furniza date importante pentru stabilirea altor indicatori cheie ai eficienței modulelor de reciclare.

Generarea deseurilor

Generarea deseurilor

Notă: datele din 2016 pentru Irlanda, Grecia, Austria, Portugalia, România, Finlanda și Regatul Unit nu sunt disponibile și sunt utilizate următoarele date: (2015) Grecia, Austria, România, Finlanda și Regatul Unit, (2012) Irlanda și (2014) ) Portugalia.

Datele din 2010 pentru Danemarca nu sunt disponibile, iar valoarea 2011 este în schimb raportată.
În 2016, fiecare cetățean al UE a generat, în medie, 480 kg de deșeuri municipale, în scădere de la 515 kg în 2005 (-6,8%). În termeni absoluti, deșeurile municipale din UE au scăzut de la 255 milioane tone la 245 milioane tone în perioada 2005-2016.

Generarea deșeurilor municipale variază considerabil în fiecare țară în 2016, variind de la 762 kg pe cap de locuitor în Danemarca, la 247 kg pe cap de locuitor în România (pentru România datele fac referire la anul 2015).

Cinci state membre produc mai mult de 600 kg de deșeuri municipale pe cap de locuitor, în timp ce două țări produc mai puțin de 320 kg pe cap de locuitor.

Acest lucru se datorează parțial diferențelor dintre modelele de consum și bogăția economică și parțial modului în care sunt colectate și gestionate în prezent deșeurile municipale.

Diferite niveluri de deșeuri municipale reflectă, de asemenea, diferențele de organizare a gestionării deșeurilor municipale, precum și diferite metode de măsurare a deșeurilor municipale generate.

Deși în perioada 2005-2016 deșeurile municipale pe cap de locuitor au scăzut în UE, statele membre prezintă tendințe diferite în generarea deșeurilor.

În special, șase țări au crescut deșeurile municipale pe cap de locuitor cu mai mult de 10%, în timp ce România, Bulgaria Spania și Regatul Unit și-au redus deșeurile municipale pe cap de locuitor cu mai mult de 20% în perioada 2005-2016.

Definiție: cantitatea de deșeuri municipale generate, cantitatea de deșeuri colectate de către sau în numele autorităților municipale și eliminate prin sistemul de gestionare a deșeurilor. Acesta constă într-o mare parte din deșeurile generate de gospodării, deși pot fi incluse deșeuri similare provenite din surse precum comerț, birouri și instituții publice.

Sfera de colectare a datelor privind deșeurile similare poate varia în prezent de la municipalitate la municipalitate și între statele membre, în funcție de sistemul local de gestionare a deșeurilor. Această problemă este abordată în propunerea Comisiei de Modificare a Directivei-Cadru privind Deșeurile. Deșeurile din agricultură și din industrii nu sunt incluse.

În general, deșeurile municipale generate sunt împărțite la populație.

Pentru mai multe detalii accecează Youtube E-RECICLARE

Interpretarea indicatorului: Reducerea producerii de deșeuri municipale este o indicație a eficacității economice. Concentrarea pe deșeurile municipale și nu pe deșeurile industriale are avantajul că reflectă latura de consum și nu este afectată de prezența sau de lipsa unor mari sectoare de producție într-o țară.

Indicatorul se bazează pe date solide și este disponibil în serii de timp. Populația este luată în considerare pentru a permite comparabilitatea între statele membre.

Cu toate acestea, în prezent, diferitele interpretări ale definiției limitează într-o oarecare măsură comparabilitatea între țări; prin urmare, cele mai importante informații sunt oferite prin seriile de timp.

Miniseria de articole „Reciclarea și Economia Circulară în Uniunea Europeană”: 

  1. Autosuficiența UE pentru materiile prime – Reciclarea în UE
  2. Achizițiile publice în industria reciclării și Relevanța pentru economia circulară
  3. Reciclarea și Generarea deșeurilor
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *