e-Reciclare

Funcționează sub egida Reciclad’OR SA (O.I.R.E.P.) și implementează răspunderea extinsă a producătorilor și importatorilor care introduc pe piața românească mai puțin de 10 tone de ambalaje anual, îndeplinind în numele acestora obligațiile anuale de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje.

Pasul 1

Completează datele companiei

Pasul 2

Generează contul și contractul

Pasul 3

Raportează ambalajele introduse pe piață

Garanția îndeplinirii 100% a obiectivelor globale de reciclare și valorificare

Reduci timpul alocat prin simplificarea procedurilor de contractare

Flexibilitate în ceea ce privește perioada de raportare

Beneficiezi de proceduri de raportare simplificate

Printr-un singur click, respecți legislația în vigoare transferând responsabilitatea

Sistem de facturare simplificat; flexibilitate în ceea ce privește modalitățile de plată

Servicii gratuite: suport, raportare date, obligații legale, newsletter lunar

Optimizezi costurile obligațiilor
anuale

Transfer de responsabilitate printr-un singur click!

Termeni specifici

Operatorii economici care au obligația să raporteze anual cantitățile de ambalaje sau deșeuri de ambalaje introduse pe piață sunt:

Transfer de responsabilitate printr-un singur click!

Termeni Specifici

Operatorii economici care au obligația să raporteze anual cantitățile de ambalaje sau deșeuri de ambalaje introduse pe piață sunt: