Citiți cu atenție toți termenii și toate condițiile prezentului Acord de utilizare a platformei E-RECICLARE

Date de Contact RECICLAD’OR SA

RECICLAD’OR SA, Reg. com.: J40/13866/2017, CIF: RO38059439, Adresa: Municipiul Bucuresti, Str. Atena, Nr.11, Camera 3, Et.2, Ap.4, Sector 1 Bucuresti
Judet: BUCURESTI Sector 4

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și RECICLAD’OR SA sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al RECICLAD’OR SA al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a RECICLAD’OR SA sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că RECICLAD’OR SA își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea Site-ului

RECICLAD’OR SA acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
 
 1. Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
  Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al RECICLAD’OR SA;
 2. Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. RECICLAD’OR SA va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății RECICLAD’OR SA să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 3. Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanțiilor

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT “CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

6. Exonerarea de Răspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. RECICLAD’OR SA ȘI SOCIETĂȚILE SALE AFILIATE, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, AGENȚII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI SĂU. RECICLAD’OR SA NU ÎȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât RECICLAD’OR SA. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. RECICLAD’OR SA nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, RECICLAD’OR SA își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
 • Sunt licențioase sau calomnioase.
De asemenea, RECICLAD’OR SA nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea RECICLAD’OR SA.
 

8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

RECICLAD’OR SA poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.
 
Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimator, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Societatea va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Societatea să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încăt Societatea, la alegerea sa, să înceteze sau să intrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetarii respective, dumneavoastră trebuie (a) să incetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera Societatea răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru întelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Societății drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.
 
UTILIZATI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI SOCIETATEA, RECICLAD’OR SA, NICI SUCURSALELE, AFILIATII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
 

9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizare a acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătura cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

10. Descrierea serviciilor și tarifele

E-RECICLARE este prima platformă online din România, lansată de RECICLAD’OR – Organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (O.I.R.E.P.), care va pune la dispoziție un serviciu simplificat de preluare integrală a responsabilitații în vederea reciclării.

Serviciile noastre sunt special concepute pentru realizarea obiectivelor și obligațiilor anuale de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje, la nivel național. Astfel, venim în sprijinul companiilor, ajutându-le să recicleze într-un mod simplu și inteligent.
Conform legislatiei în vigoare, E-RECICLARE (platformă deținută de RECICLAD’OR în calitatea sa de O.I.R.E.P.), percepe pentru serviciile prestate, pentru anul 2020, următoarele tarife.

RECICLAD’OR (Recycling For Your Future) este o organizaţie specializată în implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorilor ( O.I.R.E.P. ), ce furnizează întreg lanţul de servicii de management integrat al deşeurilor, în conformitate cu normele Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională în vigoare. înfiinţată în anul 2017, funcţionează în prezent pe baza licenţei de operare nr. 7/2019, emisă de către Guvernul României.”

12. Livrarea serviciilor și Politica de retur

Prin realizarea unui cont de client pe platforma E-RECICLARE și prin efectuarea unei plăți online, utilizatorul acceptă politicile noastre de livrare a serviciilor și de anulare a plăților. Atât formularul de înregistrare pe platforma E-RECICLARE cât și formularul de plată online conțin o bifă prin care utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile utilizării platformei.

Politica de livrare a serviciilor

Serviciile oferite de platforma online E-RECICLARE constau în implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorilor, punând la dispoziție un serviciu simplificat de preluare integrală a responsabilității în vederea reciclării. Contul de client devine activ automat, iar serviciile de preluare integrala a responsabilitatii în vederea reciclării pe care le oferă platforma E-RECICLARE intră în vigoare și se vor derula imediat după semnarea contractului și efectuarea primei plăți de către Beneficiar.

Politica de retur

Utilizatorii platformei online E-RECICLARE au dreptul de a anula plata serviciilor, în termen de 14 zile calendaristice, de la efectuarea plății, indiferent de motiv și fără nici o justificare. Platforma E-RECICLARE va rambursa integral plata efectuată de Beneficiar, în maxim 10 zile calendaristice de la confirmarea primirii cerererii de anulare a plății.

Cererea de anulare a plății se poate transmite prin e-mail la adresa: office@e-reciclare.ro.

Beneficiarul va primi un e-mail de confirmare, în maxim 3 zile calendaristice, prin care este asigurat că cererea lui este în procesare. Echipa E-RECICLARE va procesa cererea de rambursare cât mai rapid cu putință. Dacă în maxim 3 zile calendaristice de la trimietrea cererii de rambursare, nu ați primit un mail de  confirmare, înseamnă că din motive tehnice, e-maiulul nu a ajuns în posesia noastră. În acest caz, vă rugăm să ne contactați telefonic la (031) 9306 și vom face confirmarea solicitării dumneavoastră și rambursarea plății în cel mai scurt timp posibil.

Dacă anulați un serviciu/abonament, prin ștergerea contului de client, orice plată pe care ați făcut-o nu va fi rambursată. În urma ștergerii unui cont de client, datele beneficiarului vor fi șterse, însă puteți oricând să vă reabonați.

Prestatorul rambursează plata anulată de Beneficiar, în contul IBAN furnizat de către Beneficiar, fără a fi în sarcina prestatorului plata de comisioane necesare rambursării.

Anularea plății din cauza modificărilor operaționale Covid-19

Dacă compania care a realizat o plată nu mai poate beneficia de serviciile E-RECICLARE din cauza unor probleme cauzate de epidemia COVID 19, are dreptul să solicite rambursarea sumei plătite tot în termenul de 14 zile calendaristice de la data efectuării plății online. Dacă solicitarea de anulare a plății nu se realizează în acest interval, suma nu va fi rambursată, indiferent de situația în care se află Plătitorul. 

Platforma E-RECICLARE nu percepe taxe pentru anularea unei plăți.